Concreet adviseren we u voor de best werkbare oplossing omtrent:

Verwarming en sanitair warm water:

Warmtepompen: geothermie, lucht-water, lucht-lucht

Zonneboiler

Alternatieve methodes

---

Energie-opwekking

Zonnepanelen

Optimaliseren verbruik opgewekte energie

Opslag energie

Passieve koeling

---

Ventilatie

---

Hergebruik grijswater en regenwater


De gebouwschil en de technieken van uw gebouw bekijken we best als 1 samenhangend geheel. Zo vermijden we over- of onderdimensionering, vinden we de meest comfortabele oplossing en zorgen we voor een goed functionerend, gezond geheel.