Een aantal aspecten vormen de rode draad door onze werking:

 1. Zo laag mogelijke CO2-uitstoot
 2. Correcte dimensionering
 3. Korte én lange termijndenken
 4. Flexibiliteit in een snel veranderende samenleving

 


Particulieren

Concreet adviseren we u voor de best werkbare oplossing omtrent:

Verwarming en sanitair warm water

 • Warmtepompen: geothermie, lucht-water, lucht-lucht
 • Zonneboiler
 • Alternatieve methodes

Energie-opwekking

 • Zonnepanelen
 • Optimaliseren verbruik opgewekte energie
 • Opslag energie
 • Passieve koeling

Ventilatie

 • Type C+ en D
 • Maximale warmteterugwinning
 • Akoestiek

Hergebruik grijswater en regenwater

 • Maximaal hergebruik blauwe stromen
 • Filtering

Collectieve gebouwen

Appartementsgebouwen en cohousing.

 • Inpassing nieuwe technieken met minimale impact voor de bewoners
 • CO2 reductie zonder vermindering van comfort
 • Kostenneutraliteit of besparing op redelijke termijnen

Openbare gebouwen en bedrijfsgebouwen

We werken in eerste instantie op de volgende vlakken:

 • Energiebesparing
 • Gezonde binnenlucht
 • CO2-reductie
 • Comfortgarantie

We werken binnen het wetgevend kader en onderzoeken hoe we beter kunnen scoren.

We volgen de resultaten op van voor de aanbesteding tot tijdens de ingebruikname.

We kunnen op vraag een renovatiemasterplan uitwerken, waarin het gebouw in zijn totaliteit uitgewerkt wordt met de doelstellingen van 2050 als leidraad.