Op deze pagina: particulier, collectief en openbaar aanbod, alsook de werking voor gezondheidszorg. Onderaan vind u een korte beschrijving van onze aanpak.

 

Een aantal aspecten vormen de rode draad door onze werking:

 1. Zo laag mogelijke milieu-impact. 
 2. Correcte dimensionering
 3. Korte én vooral lange termijndenken
 4. Flexibiliteit in een snel veranderende samenleving

 


Particulier

Concreet adviseren we u voor de best werkbare oplossing omtrent:

Masterplanning

 • Hoe voldoet u op uw tempo en met uw middelen aan de 2050-doelstellingen.
 • Welke maatregelen zijn zinvol in uw situatie?
 • Opmaak (meerjaren-)planning.

Gebouwschil

 • Analyse huidige toestand:
  • Woonkwaliteit
  • Structureel onderzoek
  • Asbest-analyse
  • Vochtproblematiek
  • Akoestiek
 • Advies omtrent dakrenovatie, gevelrenovatie, buitenschrijnwerk, vloeren en kelders.
 • Luchtdichtheid en gezond binnenklimaat.
 • Vermijden oververhitting en passieve koeling.

Hernieuwbare energietechnieken

 • Advisering technieken:
  • Warmtepompen: geothermie, lucht-water, lucht-lucht
  • Zonneboiler
  • Zonnepanelen
  • Ventilatie type C+ en D
  • Alternatieve methodes

  Collectief

  Onze expertise situeert zich rond appartementsgebouwen, cohousing en sociale huisvestingsmaatschappijen.

  • Conditiestaatmeting structuur, gebouwschil en installaties
  • Nazicht woonkwaliteit
  • Studie-opdracht masterplanning renovatie
  • Inpassing nieuwe technieken met minimale impact voor de bewoners
  • CO2 reductie zonder vermindering van comfort
  • Kostenneutraliteit of besparing op redelijke termijnen

  Dit resulteert in de opmaak van een renovatie masterplan, dat we graag aan de bewoners op een begrijpbare manier overbrengen. We besteden extra aandacht aan het vertalen van technische inhoud naar begrijpbare taal, ook voor leken. 


  Openbaar

  We werken in eerste instantie op de volgende vlakken:

  • Energiebesparing
  • Gezonde binnenlucht
  • CO2-reductie
  • Comfortgarantie

  We werken binnen het wetgevend kader en onderzoeken hoe we beter kunnen scoren.

  We volgen de resultaten op van voor de aanbesteding tot tijdens de ingebruikname.

  We kunnen op vraag een renovatiemasterplan uitwerken, waarin het gebouw in zijn totaliteit uitgewerkt wordt met de doelstellingen van 2050 als leidraad.


  Gezondheidszorg

  De ondersteuning van wijkgezondheidscentra en andere zorginstellingen behoort tot onze specifieke expertise. Zowel op vlak van verbouwingen en renovatie, als van preventief en curatief onderhoud, logistieke ondersteuning, verlaging energieverbruik etc.


  Aanpak

  Iedere opdracht is maatwerk en vraagt een grondig overleg met de opdrachtgever, architect, aannemer of andere stakeholders. We richten ons op opdrachtgevers en architecten die specifieke wensen hebben op vlak van duurzaamheid, circulariteit of energiebesparing. 

  Een eerlijke en open communicatie met de klant staat centraal, enkel zo kunnen wensen en mogelijkheden optimaal op elkaar worden afgestemd. 

  We bieden een totale visie aan, waarbij ook thematieken als stabiliteit, asbest, vocht, akoestiek, biodiversiteit en flexibiliteit niet uit het oog verloren worden.

  Renovatie-advies

  U kan bij ons terecht voor renovatie-advies op maat. Specifieke maatregelen kunnen in detail onderzocht worden, waarbij wij de overkoepelende visie behouden. We zorgen voor technische ondersteuning voor de opdrachtgever, architect en stakeholder en werken voor iedere klant een uniek traject uit, dat het best past bij de wensen.

  Renovatie masterplanning

  We analyseren de woning op 8 energetische stappen vertrekkende vanaf de bestaande situatie. We gaan met u als klant in gesprek om haalbare en bruikbare oplossingen te bekomen. Alle stakeholders worden betrokken. We garanderen een multidisciplinaire aanpak, gestoeld op theoretische achtergrond in combinatie met ervaring in het werkveld. We schatten kosten in en geven de scenario's voor besparingen mee.

  Renovatie begeleiding

  Ook voor de uitvoering van uw werken kan u bij ons terecht. Wij werken met lokale en betrouwbare aannemers waarmee we een duurzame samenwerking uitbouwen. We houden tijdens de werken de circulaire en duurzame doelstellingen bij en zorgen voor een nauwgezette opvolging. Zo raken de goede voornemens en wensen niet ondergesneeuwd tijdens het bouwproces.

  Energie-studie

  Het energievraagstuk voor uw gebouw wordt onderzocht. Er wordt een duidelijk adviesverslag opgesteld, waarbij het hele plaatje in ogenschouw nemen: warmtevraag, sanitair warm water, ventilatie, energie-opwekking, slimme sturing, mobiliteit. Hiervoor schrikken wij er niet voor terug om out-of-the-box te denken, maar opnieuw kan dit niet zonder afstemming met de betrokken partijen.