Circulaire bouwpraktijk

 

We vertrekken van de volgende principes:

  • Energie is een kostbaar goed en wordt zo beperkt mogelijk aangewend.
  • Materialen zijn en blijven waardevol, ook na de levensloop van het gebouw.
  • We nemen iedereen mee in het verhaal en opteren voor sociaal verantwoorde keuzes.

We zoeken tussen die aspecten een evenwicht, in samenspraak met de opdrachtgevers en betrokkenen.


Waarom circulair bouwen?

Het gaat over onze impact op de planeet en onze leefomgeving. We spreken niet enkel over de directe emissies, maar ook over de eindige grondstoffen, de milieubelasting van het ontginnen van die grondstoffen en de weg die afgelegd wordt van ruw materiaal tot toepasbaar bouwelement. Daarnaast groeit de noodzaak om flexibel en veranderingsgericht te (ver-)bouwen.

We zetten in op:

Natuurlijke producten

Nagroeibare en lokale materialen die CO2 capteren

Maximaal vermijden van intensief en belastend zijn (petrochemische producten, cement...)

---

REFUSE, REDUCE, REUSE, REPURPOSE, RECYCLE

Producten die hoogwaardig herbruikt kunnen worden

Verminderen van afval tijdens het bouwproces en na de levensloop van het bouwelement

---

Demontabel bouwen
Flexibele bouwwijzen die wijzigingen of demontage toelaten

Droge bouwmethodes zodat scheiding mogelijk blijft en de constructietijd versnelt

---


Grote kans voor circulaire energierenovaties:

  1. De keuzes die worden gemaakt tijdens renovaties, zoals materiaalselectie, kunnen aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van de impact van de renovaties. Uit onderzoek blijkt dan de keuze voor circulaire materialen een reductiepotentie heeft van ordegrootte 27 – 37% voor de Milieukosten (MKI) en ordegrootte 28 – 41% voor het Global Waming Potential (GWP).
  2. Bij een afweging tussen de zogenaamde “investering in milieu-impact” van de productie van materialen en het “rendement van de renovatie” als gevolg van de energiebesparing. blijkt dat de zogenoemde “CO2 terugverdientijd” van de gebruikte materialen tussen de 2 en 7 jaar ligt. Renovaties leveren na 2 tot 7 jaar pas uitstootreductie op en zorgen vooral op korte termijn (wanneer de productie plaatsvindt) voor extra uitstoot.
  3. Zodra er gekozen wordt voor circulair renoveren door inzet van bijvoorbeeld biobased en hergebruikte materialen, daalt deze CO2 terugverdientijd met 2 jaar. De uitstoot op korte termijn door de productie van materialen wordt minder, waardoor de energierenovatie eerder tot CO2-reductie leidt.
  4. De potentie van hergebruik van vrijkomende materialen voor circulaire energierenovaties concentreert zich met name rond de grote steden. Maar liefst 60% van de vrijkomende materialen kan met de bestaande infrastructuur en aanwezigheid van hergebruik hubs gevangen worden.
  5. Interessant is dat bij een betere energetische kwaliteit van de gebouwschil (met name betere isolatiewaarde), de impact van de verwarmingsinstallatie ook lager wordt. Deze is immers minder nodig en kan zo bijvoorbeeld kleiner worden gebouwd met minder materiaal.
  6. Circulair ontwerp van installaties kan zorgen voor bijna 80% milieuwinst, alleen is het wel belangrijk dat er een incentive komt voor ontwerpers en fabrikanten van installaties om hiermee aan de slag te gaan. 

- Onderzoek van consortium: Stichting W/E Adviseurs, TU Eindhoven, Metabolic, Nibe, Nieman, Marjet Rutten, Alba Concepts, LBP | Sight, SGS Search, TU Delft, DGBC, Circular Catalyst en Copper8 (penvoerder) - Grote kans voor circulaire energierenovaties - Copper8