Circulaire bouwpraktijk

 

We vertrekken van de volgende principes:

  • Energie is een kostbaar goed en wordt zo beperkt mogelijk aangewend.
  • Materialen zijn en blijven waardevol, ook na de levensloop van het gebouw.
  • We nemen iedereen mee in het verhaal en opteren voor sociaal verantwoorde keuzes.

We zoeken tussen die aspecten een evenwicht, in samenspraak met de opdrachtgevers en betrokkenen.


Waarom circulair bouwen?

Het gaat over onze impact op de planeet en onze leefomgeving. We spreken niet enkel over de directe emissies, maar ook over de eindige grondstoffen, de milieubelasting van het ontginnen van die grondstoffen en de weg die afgelegd wordt van ruw materiaal tot toepasbaar bouwelement. Daarnaast groeit de noodzaak om flexibel en veranderingsgericht te (ver-)bouwen.

We zetten in op:

Nagroeibare materialen die CO2 capteren
Producten die lokaal zijn en hoogwaardig herbruikt kunnen worden

Flexibele bouwwijzen die wijzigingen of demontage toelaten
Droge bouwmethodes zodat scheiding mogelijk blijft en de constructietijd versnelt

Verminderen van afval tijdens het bouwproces en na de levensloop van het bouwelement