Iedere opdracht is maatwerk en vraagt een grondig overleg met de opdrachtgever, architect of andere stakeholders. We richten ons op opdrachtgevers en architecten die specifieke wensen hebben op vlak van duurzaamheid, circulariteit of energiebesparing. Dit kan gaan van een particuliere woonst, over appartementen tot openbare gebouwen. 

Een eerlijke en open communicatie met de klant staat centraal, enkel zo kunnen wensen en mogelijkheden optimaal op elkaar worden afgestemd. 

We bieden een totale visie aan, waarbij ook thematieken als stabiliteit, asbest, akoestiek, biodiversiteit en flexibiliteit niet uit het oog verloren worden.

Renovatie-advies

U kan bij ons terecht voor renovatie-advies op maat. Specifieke maatregelen kunnen in detail onderzocht worden, waarbij wij de overkoepelende visie behouden. We zorgen voor technische ondersteuning voor de opdrachtgever, architect en stakeholder en werken voor iedere klant een uniek traject uit, dat het best past bij de wensen.

Renovatie masterplanning

We analyseren de woning op 8 energetische stappen vertrekkende vanaf de bestaande situatie. We gaan met u als klant in gesprek om haalbare en bruikbare oplossingen te bekomen. Alle stakeholders worden betrokken. We garanderen een multidisciplinaire aanpak, gestoeld op theoretische achtergrond in combinatie met ervaring in het werkveld. We schatten kosten in en geven de scenario's voor besparingen mee.

Renovatie begeleiding

Ook voor de uitvoering van uw werken kan u bij ons terecht. Wij werken met lokale en betrouwbare aannemers waarmee we een duurzame samenwerking uitbouwen. We houden tijdens de werken de circulaire en duurzame doelstellingen bij en zorgen voor een nauwgezette opvolging. Zo raken de goede voornemens en wensen niet ondergesneeuwd tijdens het bouwproces.

Energie-studie

Het energievraagstuk voor uw gebouw wordt onderzocht. Er wordt een duidelijk adviesverslag opgesteld, waarbij het hele plaatje in ogenschouw nemen: warmtevraag, sanitair warm water, ventilatie, energie-opwekking, slimme sturing, mobiliteit. Hiervoor schrikken wij er niet voor terug om out-of-the-box te denken, maar opnieuw kan dit niet zonder afstemming met de betrokken partijen.